Overleg Garanties van oorsprong

Deelname aan AIB

Meer informatie

Organisatie workshop Disclosure

In 2015 organiseerden we een workshop over disclosure, de informatie die elektriciteitsklanten krijgen over de herkomst van hun stroom.

Naast sprekers vanuit de VREG zelf, over het bestaande kader voor disclosure informatie en over de toekomstige ontwikkelingen, kwamen volgende sprekers aan het woord: Jan Vande Putte (Greenpeace) over de ranking van de elektriciteitsleveranciers; Peter Niermeijer (RECS International) over het publiek debat in Nederland over groene stroom ; ‘Low Impact Man’ Steven Vromman over de Powerdare parties om huishoudelijke klanten te overtuigen stroom uit hernieuwbare bronnen te kopen; Alex Polfliet (Zero Emission Solutions) over de drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten en Tom Willems (Ecopower) over de bekommernissen van een elektriciteitsleverancier bij het leveren van groene stroom. Daarna volgde een panelgesprek onder leiding van Alma De Walsche met Alex Polfliet, Jan Vande Putte, Chris Elbers (elektriciteitsleverancier Belgian Eco Energy) en Pierre-Yves Cornelis ( CWaPE ).

Tijdens de workshop werd verwezen naar het advies over disclosure dat binnen CEER (de Council of European Energy Regulators) werd voorbereid: advies 

The purpose of this Advice is to develop approaches and present recommendations on how to make electricity disclosure more transparent, resistant to fraud, reliable and consistent. This would enable customers to make a well-informed choice about their electricity supply, based on reliable and consistent information they can trust. Such a disclosure system enhances competition in the energy market by providing more reliable choices; which is why electricity disclosure and its main instrument – the Guarantee of Origin (GO) – is essential for creating a voluntary, consumer-driven market for renewables.

Stappen en acties

  • Advies over Disclosure uitwerken voor de minister bevoegd voor energie;
  • Een Groencheck 2.0 uitwerken: uitbreiding van de bestaande Groencheck met meer detailinfo over type groene stroom (=> project in 2015, technische aanpassingen in proces groenrapportering bij VREG, leveranciers en netbeheerders, in certificatendatabank en op webmodule Groencheck);
  • Er is vraag naar zelfindiening van GOs door bepaalde bedrijven (=> certificatendatabank + advies aan wetgever). We nemen dit mee in het Advies over disclosure;
  • Groen Gas GOs introduceren om weglekken elektriciteit GOs te voorkomen voor groenkleuren gasverbruik (advies aan wetgever);
  • Betere communicatie van het Brandstofmixrapport zodat het voor de klanten een hulpmiddel wordt om een elektriciteitsleverancier te kiezen (zie Herkomstvergelijker);
  • Onderzoeken of CO2-informatie op de GOs kan toegevoegd worden. Deze piste is op internationaal niveau te onderzoeken.