Organisatiestructuur

Aan het hoofd van de VREG staat de algemeen directeur. Hij wordt bijgestaan door de onderstaande directies en cellen.

De kerntaken worden uitgevoerd door de directies marktwerking en netbeheer.

De ondersteunende en beheersprocessen worden beheerd en uitgevoerd door de directie organisatie- en beleidsondersteunende diensten en de cel personeel en financiën.

Directie netbeheer

De directie netbeheer houdt zich bezig met volgende aangelegenheden:

 • de netinfrastructuur (koppelingen, investeringen)
 • de netexploitatie:
  • de onafhankelijkheid van de netbeheerder
  • de dienstverlening van de netbeheerder aan de afnemer (uitvoering aansluiting, herstellingen van stroom- en gasonderbrekingen,…)
  • de dienstverlening van de netbeheerder aan de leveranciers van elektriciteit en aardgas (datakwaliteit van meet- en aansluitingsgegevens,…)
 • de aansluiting van decentrale productie op het net
 • de slimme netten en de slimme meters (met name de infrastructuurgebonden aspecten hiervan)
 • de private netten of gesloten distributiesystemen
 • de nettarieven
 • de aansluitingsgraad en aansluitbaarheidsgraad van de gasnetten

Thierry Van Craenenbroeck is directeur. Frederik Van Goolen, Jo Demeyere, Isabelle Vanden Bon, Marc Michiels, Bert Stockman, Bregt Leyman, Kathy Van Damme en Pauline Ottoy zijn toezichthouders netbeheer.

Directie marktwerking

De directie marktwerking houdt zich bezig met volgende aangelegenheden:

 • het detecteren van problemen van marktpartijen en afnemers/consumenten bij huidige werking energiemarkt en deze problemen aanpakken met doel marktwerking te verbeteren:
  • het toezicht op marktorganisatie, marktprocessen, marktdrempels en de contractuele verhoudingen en communicatie tussen marktpartijen
  • de slimme meters (specifiek wat betreft de invloed van de slimme meters op de marktwerking en op de consumenten)
 • consumenten helpen bij het vergelijken van elektriciteits- en gasleveranciers:
  • het aanleveren van de content voor de V-test (vergelijking prijzen van de leveranciers)
  • de monitoring van de dienstverlening van de leveranciers
  • vergelijking van de “groenheid” van de diverse producten van iedere producent
 • marktstatistieken publiceren en analyseren (o.a. marktaandelen, evolutie prijzen voor huishoudelijke afnemers, sociale statistieken, statistieken inzake groene stroom en WKK, …)
 • faciliteren en bevorderen van de handel in groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Dirk Van Evercooren is directeur. Els Vanberghen, Katrien Verwimp, Leen Vandezande, Kim Verstraeten, Mieke Langie, Wim Somers en Anaïs Leuridan zijn toezichthouders marktwerking. Hans Berden en Bert Geysen ondersteunen hen daarbij.

Directie organisatie- en beleidsondersteunende diensten

De directie organisatie- en beleidsondersteunende diensten staat in voor de uitwerking van het strategisch beleid en de organisatiebeheersing en – ontwikkeling (doelstellingenmanagement, risicomanagement,  monitoring, belanghebbendenmanagement, HRM-management, ICT-management, integriteitsbeleid, het interne en externe communicatiebeleid, kwaliteitsbeleid,…).  

Sarah Van Kerckhoven is directeur. Karel Vranken is ICT-verantwoordelijke en Liesbeth Switten is juridisch toezichthouder.

Cel informatie en communicatie

Binnen deze directie is er een aparte cel informatie en communicatie die fungeert als single-point-of-entry voor de Vlaamse burgers en bedrijven die op zoek zijn naar informatie over of problemen hebben in de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. Deze cel staat ook in voor de website, de nieuwsbrief en alle andere communicatieacties en de samenwerking met de federale ombudsdienst voor energie. 

Sofie Lauwaert is celhoofd. Fanny Schoevaerts, Yolanda Leenen en Shirley Pauwels zijn informatie- en communicatiedeskundigen.

Cel databeheer

Binnen deze directie is er een aparte cel databeheer die de certificatendatabank beheert.  

Karolien Verhaegen is celhoofd. Zij wordt bijgestaan door Jeannine De Rijck. 

Cel personeel en financiën

De cel personeel en financiën houdt zich bezig met:

 • begroting, budget en financieel management en facility management
 • onthaal, inkomende en uitgaande post, logistieke organisatie, secretariaat, contractbeheer en facturen en boekhouding

Ruben Verboven is celhoofd. Ingrid Borrey is assistent loonadministratie. Lincy De Mey, Cindy Van Lierde en Caroline De Schoenmaeker zijn administratief medewerkers.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700