Open data

De VREG wil zijn gegevens maximaal ter beschikking stellen en zet daarom in op Open Data.  

We stellen onderstaande statistieken ter beschikking via open standaarden.  

Indeling afnemers (elektriciteitaardgas)

Marktaandelen van de leveranciers (elektriciteit, aardgas)

Aantal budgetmeters (elektriciteit, aardgas)

Wat zijn Open data?

Open (Government) Data zijn gegevens of informatie die door de overheid verzameld worden in het kader van haar openbare taak, waar geen of minimale beperkingen op rusten, die elektronisch beschikbaar zijn en gebruik maken van open standaarden.  Open Data zorgt voor grotere transparantie over de werking van de overheid, zorgt voor meer efficiëntie binnen en buiten de overheid en leidt tot innovatief hergebruik van overheidsdata door burgers, bedrijven en organisaties. Open Data stimuleert ook ondernemerschap, geeft aanleiding tot het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten, biedt op het vlak van management, planning en wetenschap instrumenten voor alternatieve besluitvorming en draagt bij tot het ontwikkelen van een Vlaamse kenniseconomie.
 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700