VREG staat achter digitale meter, niet achter artikel 31

dinsdag, 25 juni, 2019

Aanpassing Tariefmethodologie 2017-2020 en stappen naar het Grondwettelijk Hof

Op 5 juni 2019 werd het decreet digitale meters gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Wij vinden artikel 31 van het decreet digitale meters niet alleen discriminerend, maar ook in strijd met onze onafhankelijkheid en exclusieve bevoegdheid inzake tarieven. Dit artikel zegt dat wie voor eind 2020 zonnepanelen plaatst ervoor kan kiezen 15 jaar te blijven genieten van de terugdraaiende teller met een forfaitair prosumententarief .

We dienen daarom een vernietigingsberoep tegen dit artikel in bij het Grondwettelijk Hof.

Op het eerste zicht lijkt onze beslissing over de terugdraaiende teller in te druisen tegen het beleid van meer zonnepanelen en meer warmtepompen, maar dat klopt niet. Wij denken aan het algemeen belang en aan de toekomst. Dus om in de toekomst nog meer in te kunnen zetten op zonnepanelen, warmtepompen en elektrische voertuigen moeten de netten betaalbaar blijven en moeten alle gebruikers er zo efficiënt mogelijk mee omgaan.

Het terugdraaien blijft gelden voor de elektriciteitsprijs en de heffingen. Het is enkel het deel nettarieven waarvan wij vinden dat het moet afgerekend worden op basis van werkelijke afname . De digitale meter meet exact afname en injectie en daardoor is er geen reden om nog te werken met een schatting (prosumententarief). Voor minstens de helft van de gezinnen zou dit ook voordeliger zijn.

In afwachting van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof en in lijn met het decreet pasten we onze tariefmethodologie 2017-2020 aan en verlengen we de periode waarin de  prosument  met een digitale meter de keuze heeft tussen het prosumententarief en afrekening van de nettarieven op basis van werkelijke afname. Deze regeling geldt tot eind 2020.

We kunnen ons nog niet uitspreken over de aanrekening van uw nettarieven vanaf 2021. Daarvoor moeten we een ganse decretaal bepaalde procedure doorlopen.

Persbericht
De digitale meter en zonnepaneleneigenaars
Veelgestelde vragen