Vaststelling aanvullende schattingsmethodiek

vrijdag, 24 mei, 2019

Ter ondersteuning van de digitale meter in de huidige marktprocessen (MIG4) keurden we een aanvullende schattingsmethodiek goed zoals bedoeld in art. V.3.6.1., § 1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) en het Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG). 

Deze methodiek werd na positief overleg met de leveranciers voorgesteld door de netbeheerders en bepaalt hoe bij een digitale meter de schatting van een ontbrekende dagwaarde gebeurt.

De schattingsmethodiek wordt ten laatste 12 maanden na de start van de uitrol van de digitale meter geëvalueerd in overleg tussen de netbeheerders en de leveranciers.

BESL-2019-20