Update herkomstvergelijker

donderdag, 1 augustus, 2019

In 2018 was 45% van de totale geleverde elektriciteit in Vlaanderen afkomstig uit hernieuwbare bronnen, gestaafd met Garanties van Oorsprong. Dit is een sterke stijging van het gebruik van groene stroom (2017: 31,76%).