Uitbreiding simulator digitale meter

donderdag, 4 juli, 2019

De simulator digitale meter is nu ook beschikbaar voor gezinnen die zonnepanelen willen plaatsen.

Nog andere aanpassingen zijn:

  • De simulator ondersteunt bestaande elektrische warmwaterboilers en warmtepompen. Hierdoor kan de zelfconsumptie in die situaties correcter ingeschat worden. U kan ook het effect van een aangepaste, intelligente sturing (betere benutting van zonne-energie) simuleren en de belangrijke impact hiervan zien.
  • Het is mogelijk om het effect van een nog te plaatsen elektrische warmwaterboiler of warmtepomp in te schatten. Ook hier kan u het verschil tussen een traditionele aansturing en een intelligente sturing (maximale benutting zonne-energie) met elkaar vergelijken.
  • Ondersteuning van bestaande of nog te plaatsen warmtepompboilers (= energiezuinige variant van een traditionele elektrische boiler).
  • Ondersteuning van een nog te plaatsen thuisbatterij.

Simulator
Veelgestelde vragen over de simulator