Toekomstige tariefstructuur niet-piekgemeten klanten

vrijdag, 12 januari, 2018

Op donderdag 11 januari 2018 stelde VITO z'n eindrapport voor over het onderzoek naar een toekomstige tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven.

In deze studie werden volgende onderwerpen onderzocht:

  • Beleids- en regelgevend kader met impact op toekomstvisie
  • Doelstellingen en mogelijkheden voor de distributienetbeheerder
  • Tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven voor gezinnen en kleine bedrijven (niet-piekgemeten klanten)
  • Plan van aanpak
  • Vergelijkende analyse
  • Aanbeveling VITO
  • Flankerende maatregelen

VITO studie: onderzoek naar de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven

Presentatie eindrapport

Met deze studie en in samenwerking met de belanghebbenden maken we een voorstel op van een nieuwe tariefstructuur. Deze zal in de loop van 2018 worden uitgewerkt en voorgelegd in een openbare raadpleging.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700