Tariefmethodologie 2025-2028

maandag, 24 juni, 2024

Wat is de tariefmethodologie?

De tariefmethodologie legt het kader vast voor het bepalen van de inkomsten van de Vlaamse distributienetbeheerders in de komende vier jaar, alsook de regels waaraan de netbeheerders zich moeten houden om te komen tot de jaarlijkse nettarieven. 

Beslissing over de Tariefmethodologie 2025-2028

De nieuwe tariefmethodologie biedt een kader aan Fluvius om haar essentiële taken te vervullen en de nodige investeringen te doen met het oog op de  energietransitie . De tariefmethodologie stimuleert ook om efficiënt en innovatief te werken en de kwaliteit van de dienstverlening voor bedrijven en gezinnen te garanderen en waar nodig te verbeteren. Zo wordt er een voorschotmechanisme voorzien dat moet bijdragen aan de financiering van grote investeringen in het elektriciteitsnet en financiële stimulansen om innovatie op het vlak van net- en databeheer te ondersteunen. Ook worden de inkomsten van de netbeheerder geplafonneerd en houden we daarbij rekening met een prikkel tot productiviteitsverbetering.

Lees meer hierover in ons persbericht en in onze beslissing BESL-2024-41.