Tariefmethodologie 2021-2024 definitief beslist. Capaciteitstarief vanaf 2022.

dinsdag, 18 augustus, 2020

Na een uitgebreid proces waarbij via besprekingen en openbare consultaties de inbreng van alle betrokkenen aan bod kon komen, beslisten we definitief over de Tariefmethodologie 2021-2024. Er komt een capaciteitstarief vanaf 2022 voor alle netgebruikers. 

De ‘netkosten’, de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit, worden vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten.  

Op dit moment worden nettarieven bij gezinnen en kleine bedrijven volledig aangerekend op basis van de afgenomen kWh: hoe meer u verbruikt, hoe hoger uw netfactuur.  

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor  openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh. 

Persbericht

Beslissing inclusief Tariefmethodologie 2021-2024