Studie internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven

donderdag, 31 januari, 2019

We voerden een studie uit met als doel een internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven en de totale energiefactuur in de jaren 2014-2018.

 Belangrijkste conclusies:

  • Vlaamse gezinnen en bedrijven, aangesloten op laagspanning, betalen een hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met de andere landsdelen en buurlanden.
  • De elektriciteitsfactuur van bedrijven met een groter verbruik, aangesloten op een hoger spanningsniveau, ligt dan weer meer in lijn met de ons omringende regio’s.
  • Vlaamse gezinnen en bedrijven betalen een lage aardgasfactuur in verhouding tot de andere landsdelen en buurlanden.
  • Voor de injectie van elektriciteit betalen bedrijven in Vlaanderen meer dan in de buurlanden.

Ook binnen Vlaanderen zijn er grote verschillen tussen de tarieven van de distributienetbeheerders.