Studie groepsaankopen

vrijdag, 21 december, 2018

Groepsaankopen voor energie zijn in Vlaanderen al jaren ingeburgerd. Ze zijn een eenvoudige en laagdrempelige manier voor consumenten om over te stappen naar een andere leverancier. Door de krachten te bundelen en in groep over te stappen, kunnen ze betere prijzen afdwingen van de energieleveranciers. Groepsaankopen bereiken een groot publiek en dragen zo bij aan de sensibilisering van afnemers in de complexe energiemarkt.

We bestudeerden verschillende groepsaankopen die werden georganiseerd tussen mei 2016 en oktober 2018. Hieraan namen in totaal ruim 900.000 mensen deel, waarvan er 521.000 ingingen op het aanbod dat als beste uit de veiling kwam.

De aangeboden prijzen bij groepsaankopen zijn gemiddeld gezien zeker interessant. Afnemers die nog nooit geswitcht zijn van leverancier zullen meestal geld besparen door deel te nemen aan een groepsaankoop. Wie wel regelmatig van leverancier verandert, zal bij een groepsaankoop niet altijd het meest voordelige tarief op de markt krijgen. Voor die groep afnemers is een vergelijking met zowel hun huidige energiecontract als het overige marktaanbod aangewezen. Het besparingspotentieel voor een huishoudelijke afnemer met een tweevoudige meter en gemiddelde elektriciteitsafname lag voor de geanalyseerde groepsaankopen volgens onze inschatting tussen €-7,67 en €75,95 voor elektriciteit en tussen €54,49 en €227,18 voor aardgas (verwarming en ander gebruik).

De studie toont aan dat de groepsaankopen ontegensprekelijk een belangrijke impact hebben op de Vlaamse energiemarkt, maar hun doel niet altijd bereiken.

Hoewel uitvoerig bewezen is dat het loont om regelmatig van contract en/of leverancier te veranderen, blijft er een groep 'slapende' consumenten die moeilijk te mobiliseren valt. Ook de groepsaankopen slagen er, ondanks hun laagdrempeligheid, moeilijk in om die consumenten in beweging te krijgen.

De interesse voor groepsaankopen is niet bij alle leveranciers even groot. Aan een veiling nemen gemiddeld slechts vier leveranciers deel, terwijl er veel meer op de markt actief zijn. Zo krijgen de deelnemers slechts toegang tot een deel van het marktaanbod, wat echter niet noodzakelijk blijkt te wegen op de tot stand komende aanbiedingen.

Het besparingspotentieel dat de organisator communiceert, komt niet overeen met het werkelijke besparingspotentieel voor de afnemer. Als de deelnemer een correcte en weloverwogen keuze wil maken, zou hij in staat moeten zijn om het aanbod van de groepsaankoop te vergelijken met zowel zijn huidig contract (looptijd en prijs) als het huidige marktaanbod. Er bestaat momenteel nog geen instrument op de markt waarin de deelnemer deze berekening kan maken.

Voor u intekent op het aanbod dat u via een groepsaankoop krijgt, doet u daarom best ook de V-test® om alle contracten op de markt te vergelijken. De VREG bekijkt om de groepsaankopen in de toekomst mee op te nemen in de V-test®.

Rapport