Openbare raadpleging over een wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024

donderdag, 18 maart, 2021

Wij organiseren een openbare raadpleging over een wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024. 

Van  Fluvius  ontvingen wij de vraag om de invoering van het capaciteitstarief, volgens de tariefmethodologie 2021-2024 voorzien op 1 januari 2022, met 6 maanden uit te stellen. Dit uitstel is volgens Fluvius organisatorisch en IT-technisch noodzakelijk om de continuïteit van de marktwerking te verzekeren, onder meer in het licht van de implementatieplanning van het nieuwe centraal marktsysteem door Atrias.  

We overwegen in te gaan op dit verzoek en de ingangsdatum van de nieuwe  tariefstructuur voor de distributienettarieven elektriciteit te wijzigen naar 1 juli 2022. 

Tegelijk wensen we gebruik te maken van de mogelijkheid in de tariefmethodologie om aan de distributienetbeheerders financiële stimulansen te geven. We overwegen: 

een positieve stimulans voor hun aandeel in de creatie van een draagvlak voor de  digitale meter  en het capaciteitstarief enerzijds; 
een penaliteit bij een eventuele vertraging in de implementatie van de nieuwe tariefstructuur in de markt t.o.v. 1 juli 2022 anderzijds.  

De consultatie loopt van 18 maart 2021 tot en met 2 mei 2021

CONS-2021-02