Marktmonitor 2020

donderdag, 29 oktober, 2020

Hoe staan gezinnen en bedrijven tegenover de energiemarkt en waarom veranderen ze al dan niet van energieleverancier? We publiceren onze Marktmonitor 2020, een enquête bij gezinnen en bedrijven (zowel kleine bedrijven (1-4 werknemers) als kmo’s (5-200 werknemers)) over hun gedrag en inzichten op de energiemarkt. De enquêtes werden afgenomen net na het begin van de coronacrisis (midden juni-midden juli).

Uit de enquêtes blijkt dat gezinnen en bedrijven de dalende energieprijzen van de afgelopen maanden goed konden inschatten. Er zijn beduidend meer afnemers dan vorig jaar die een correct beeld hadden van de prijsevoluties op de energiemarkt. Ook gaven meer gezinnen en bedrijven aan afgelopen jaar van energieleverancier te zijn gewisseld. Dit wordt bevestigd door onze cijfers van het aantal leverancierswissels: 2019 was een recordjaar en de cijfers voor 2020 zijn nog steeds gelijkaardig. Veel afnemers ondernamen dus actie om van de lage energieprijzen te kunnen genieten. De V-test® was hierbij de meest gebruikte prijsvergelijker, maar opmerkelijk meer afnemers dan het voorbije jaar deden een beroep op de website mijnenergie.

Op basis van onze enquêtes leiden we verder af dat de eerste coronagolf dit voorjaar tot nog toe niet gezorgd heeft voor toenemende betalingsproblemen bij gezinnen. Minder gezinnen dan vorig jaar vonden de elektriciteits- en verwarmingskost belangrijk in hun gezinsbudget. Ook daalde het aandeel gezinnen dat aangaf soms of regelmatig moeite te hebben om zijn energiefactuur te kunnen betalen. De lagere elektriciteits- en aardgasprijzen spelen ook hier mogelijk een rol.

Ten slotte leren de enquêtes ons dat één jaar na de start van de uitrol van de digitale meter de meeste gezinnen neutraal tot positief staan tegenover de invoering ervan.