Kwaliteitsniveau distributienetten Vlaanderen blijft hoog

vrijdag, 2 oktober, 2020

Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,6 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen. Vlaanderen behoort bij de koplopers in Europa inzake kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet. 

Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn defecten op kabels, al dan niet veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers).

De kwaliteit van de geleverde spanning is over het algemeen goed. Ondanks een lichte stijging van het aantal meldingen over een te hoge spanning is er een significante daling van het aantal terechte meldingen (47 in 2019 t.o.v. 93 in 2018). Met de uitrol van de digitale meter zal de spanningskwaliteit transparanter en in meer detail opgevolgd kunnen worden.

De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid aardgas per afnemer was in 2019 2 minuten 04 seconden, iets lager dan het cijfer van 2018.

Over de kwaliteit of samenstelling van het aardgas zijn er in Vlaanderen heel weinig klachten van netgebruikers.

We publiceerden de jaarlijkse Kwaliteitsrapporten voor de elektriciteits- en aardgasnetten in het Vlaamse gewest. 
RAPP-2020-18 en RAPP-2020-19