Import van Garanties van Oorsprong uit Zweden vanaf 17 augustus geblokkeerd in de VREG-certificatendatabank

dinsdag, 13 augustus, 2019

Bijkomende voorwaarde in artikel 6.2/3.22 van het Energiebesluit
In artikel 6.2/3.22 van het Energiebesluit is een bijkomende voorwaarde toegevoegd in verband met het gebruik van een GO om de herkomst van geleverde energie te staven, namelijk dat deze GO 'niet (is) toegekend voor energie die op de plaats van productie gebruikt is’. Dit artikel treedt in werking op 17 augustus.

Import van garanties van oorsprong uit andere landen mag enkel als ze zijn uitgereikt voor energie die niet op de plaats van productie gebruikt is.
In Zweden worden GO's uitgereikt voor elektriciteit die op het net wordt geïnjecteerd, maar er worden ook GO's uitgereikt voor ter plaatse verbruikte productie. Dit betekent dat de energie dan al verbruikt werd. Indien de overeenkomstige GO in Vlaanderen zou gebruikt worden om de herkomst van geleverde energie te staven, zou dit leiden tot een dubbeltelling. Aangezien deze Zweedse GO's uitgereikt voor ter plaatse verbruikte productie niet te onderscheiden zijn van andere Zweedse GO's, heeft de VREG daarom beslist om de import van alle Zweedse GO's te blokkeren vanaf 17 augustus in de VREG-certificatendatabank.

GO's uit Zweden die nu al geregistreerd zijn in de VREG-certificatendatabank kunnen nog gebruikt worden om de herkomst van geleverde energie te staven.

BESL-2019-34