Hof van Beroep bevestigt prosumententarief

donderdag, 23 november, 2017

Het Hof van Beroep te Brussel sprak zich op 22 november uit in de rechtszaak tegen de VREG over de tariefmethodologie voor de periode 2017-2020. In zijn arrest verwerpt het Hof de vraag van twee particulieren en Zonstraal VZW. De rechtszaak was ingesteld naar aanleiding van een betwisting over het prosumententarief. Dit distributienettarief geldt sinds juli 2015 voor netgebruikers met een kleine productie-installatie (bv. zonnepanelen) in combinatie met een terugdraaiende elektriciteitsmeter.

De tegenpartij was van oordeel dat de VREG hiermee een ongeoorloofde discriminatie in het leven riep tussen de netgebruikers met en zonder zonnepanelen. Volgens de verzoekers was dit bovendien in strijd met het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

Het Hof volgt die redenering niet en verklaart het beroep van Zonstraal ongegrond.

Gevolgen
Concreet wijzigt er niets. De tariefmethodologie 2017-2020 en de bijhorende distributienettarieven, inclusief het prosumententarief, blijven bestaan.

Tariefmethodologie 2015-2016
Een soortgelijke rechtszaak over de tariefmethode 2015-2016 en de bijhorende tarieven loopt sinds het najaar van 2014 voor de Raad van State. Het is moeilijk te voorspellen wanneer een einduitspraak kan verwacht worden in deze zaak.

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700