Herkomst- en brandstofmix van de geleverde stroom in Vlaanderen in 2017

donderdag, 5 juli, 2018

Vindt u het belangrijk waar uw voeding vandaan komt? Of de kleding die u koopt op een ecologisch en sociaal correcte manier geproduceerd werd? Dan is de kans groot dat u ook geïnteresseerd bent in de oorsprong van de elektriciteit die u verbruikt. Kiest u voor groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen of voor grijze stroom van fossiele of nucleaire oorsprong? Als de herkomst van uw elektriciteit voor u belangrijk is, kan de Herkomstvergelijker u informeren en helpen kiezen. U ziet of de elektriciteit uit kernenergie gewonnen werd, uit aardgas of aardolie of uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, waterkracht … en dit per elektriciteitsleverancier en per contract. De Herkomstvergelijker is geactualiseerd en toont nu de gegevens van 2017.

 

Het aandeel groene stroom in de Vlaamse brandstofmix is verdeeld over volgende soorten hernieuwbare energiebronnen:

In 2017 kwam 6,24% van de geleverde stroom uit Vlaamse groene productie. Het aandeel groene stroom in de Vlaamse brandstofmix bleef stabiel, maar het aandeel Vlaamse groene stroom daalde licht (8,32% in 2016). Een mogelijke verklaring is de gestegen gemiddelde kost van garanties van oorsprong. Er werden ook meer in Vlaanderen geproduceerde GOs naar het buitenland geëxporteerd.

Hoe gaan we de herkomst van elektriciteit na? Via garanties van oorsprong

Elektriciteit volgt geen eenduidig pad op het elektriciteitsnet en het is onmogelijk om de weg te volgen die elektriciteit neemt vanaf de productie-installatie tot bij u als klant. Daarom voorzag Europa in een traceringsysteem, de Garantie van Oorsprong (GO). Garanties van oorsprong bewijzen de herkomst van groene stroom.

Het is een bewijsstuk dat wordt uitgereikt bij de productie van groene stroom en dat slechts één keer kan gebruikt worden als bewijs van de levering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Ze zijn vrij verhandelbaar binnen de Europese Economische Ruimte. In Vlaanderen aanvaarden we enkel GOs uit landen waar het wettelijk verplicht is om de herkomst van de geleverde groene stroom te bewijzen via dergelijke GOs.

Zonder garanties van oorsprong is het niet mogelijk om de herkomst van elektriciteit betrouwbaar weer te geven. Dan bestaat immers het risico dat dezelfde hoeveelheid groene stroom meer dan één keer als groene stroom wordt verkocht. Dat noemen we ‘dubbeltelling’. Het Brandstofmixrapport gaat niet over de hoeveelheid groene stroom in het productiepark van de elektriciteitsleveranciers.  Het vermeldt ook niet in welke mate een elektriciteitsleverancier in groene stroomproductie investeert. Een leverancier hoeft immers geen eigen productie te hebben en kan zijn stroom kopen op de vrije markt. Het rapport controleert de bronnen van geleverde stroom via de enige wettelijk toegelaten manier, nl. via GOs en de residuele mix (voor fossiel en nucleair[SL1] ).

Online Herkomstvergelijker

De gegevens in de Herkomstvergelijker zijn geactualiseerd  en bevatten nu de gegevens over 2017.

Via de module kan u:

  1. de energiebronnen van de geleverde elektriciteit per elektriciteitsleverancier en per contract bekijken
  2. een vergelijking maken tussen verschillende elektriciteitsleveranciers en per contract over de oorsprong van de geleverde stroom in 2017, op basis van:
  • totale brandstofmix van de leverancier
  • land of regio van herkomst
  • detail van de energiebronnen.

Herkomstvergelijker

De basis van de Herkomstvergelijker is het Brandstofmixrapport 2017. Dit rapport geeft een overzicht van de energiebronnen van de stroom die elektriciteitsleveranciers in 2017 in Vlaanderen leverden. U vindt er bovendien details over het type hernieuwbare energiebron en het land of de regio van herkomst.

Brandstofmixrapport