Distributienettarieven 2022

woensdag, 22 december, 2021

De VREG legt in lijn met zijn tariefmethodologie vast hoeveel inkomsten de Vlaamse distributienetbeheerders mogen ontvangen uit de distributienettarieven. In 2022 daalt het toegelaten inkomen voor elektriciteit en aardgas voor het vijfde jaar op rij. Bijkomende maatregelen van de Vlaamse en federale overheden versterken die daling. Het toegelaten inkomen voor elektriciteit daalt met 20% ten opzichte van vorig jaar, het toegelaten inkomen voor aardgas daalt met 6%.

Op basis van het toegelaten inkomen dienen de distributienetbeheerders tariefvoorstellen in. Na controle van die voorstellen hebben wij de distributienettarieven voor 2022 goedgekeurd. We stellen een algemene daling vast ten opzichte van 2021. Concreet betaalt een gezin in 2022 87 euro minder nettarieven voor elektriciteit en 18 euro minder nettarieven voor aardgas. De evolutie voor bedrijven is gelijkaardig.

Naast de jaarlijkse distributienettarieven leggen we de aansluittarieven en de tarieven voor de diensten op aanvraag van netgebruikers voor 2022 vast. De distributienetbeheerders hebben de bedragen voor werken op laagspanning en op lage gasdruk vereenvoudigd en geherstructureerd. Dat laat hen toe om de tarieven voor veelgevraagde werken meer klantvriendelijk voor te stellen.

Meer informatie vindt u in ons persbericht.