Distributienettarieven 2021

donderdag, 17 december, 2020

Wij hebben op 15 december 2020 de distributienettarieven voor 2021 goedgekeurd. De inkomsten uit de distributienettarieven elektriciteit (exclusief het deel transmissiekosten) dalen globaal met 140 miljoen euro en stijgen voor aardgas met 32 miljoen euro.   

Voor gezinnen dalen de distributienettarieven voor elektriciteit het vierde jaar op rij. De distributienettarieven voor aardgas blijven eerder stabiel. Concreet betaalt een gezin in 2021 gemiddeld 16 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit dan in 2020 en 2 euro meer aan distributienettarieven voor aardgas. Ten opzichte van 2017 komt dit neer op een daling van 110 euro voor elektriciteit en 23 euro voor aardgas. Het  prosumententarief  gaat gemiddeld met 5% omhoog. Voor de meeste gezinnen met exclusief nachttarief zet de algemeen dalende trend in de elektriciteitsdistributienettarieven zich niet door in 2021 omwille van de afbouw van de historische korting op het exclusief nachtverbruik. Deze korting wordt wel geleidelijker afgebouwd dan initieel voorzien.  

Ook bedrijven zien in 2021 de distributienettarieven verder dalen. Een kmo met een standaardverbruik betaalt ten opzichte van vorig jaar gemiddeld 249 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 41 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor grotere bedrijven op middenspanning dalen de elektriciteitsdistributienettarieven gemiddeld zelfs met 24%. 

Net als de afnametarieven dalen de injectietarieven. De gemiddelde daling voor de injectieklanten aangesloten op middenspanning bedraagt 19%. Vanaf 2021 stellen we ook een injectietarief voor biomethaan vast. 

Naast de jaarlijkse distributienettarieven legden we ook de aansluittarieven voor 2021 vast.  

Persbericht