Distributienettarieven 2018

donderdag, 14 december, 2017

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomensplafond op aan de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders, die op basis hiervan hun tariefvoorstellen indienden. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2018 goedgekeurd.

Gemiddeld genomen dalen de distributienettarieven voor de gezinnen voor elektriciteit met 17 euro/jaar en stijgen ze voor aardgas licht met 6 euro/jaar.
 
Voor KMO’s is er gemiddeld een daling van de elektriciteitsdistributienettarieven van 212 euro/jaar en een lichte stijging voor aardgas van 14 euro/jaar.
 
Voor bedrijven op middenspanning is er gemiddeld een daling van 2%. De tarieven voor injectie op middenspanning dalen gemiddeld met 3%.

Persbericht
 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700