Digitale meters zijn cruciaal voor energietransitie, maar er moet nog sterker ingezet worden op zelfconsumptie

maandag, 25 maart, 2019

De commissie Energie in het Vlaams Parlement heeft op 19 maart het ontwerpdecreet digitale meters goedgekeurd. Daarbij werden 77 amendementen ingediend en aangenomen. De komende weken zal dit decreet wellicht goedgekeurd worden door de plenaire vergadering. 

Hiermee wordt een volgende stap gezet naar de uitrol van de digitale energiemeter. Dat is positief, want deze meters zijn cruciaal voor de energietransitie Door het inzicht dat de digitale meter  geeft in het energieverbruik kan slimmer worden omgesprongen met aardgas en elektriciteit: minder energie verbruiken, verbruiken wanneer elektriciteit het goedkoopst is, de elektriciteitsproductie van zonnepanelen zelf gebruiken. Zo kan de gebruiker besparen op de energiefactuur.  

In een Advies van oktober 2018 en op onze website lichten we toe waarom we niet achter het compensatiemechanisme, het ‘terugdraaien van de teller’ staanMet het systeem van de terugdraaiende teller worden eigenaars van zonnepanelen onvoldoende aangemoedigd om efficiënt met het net en hun energieverbruik om te gaan. Bovendien blijkt uit resultaten van onze simulator dat ‘efficiënte prosumenten’ juist een voordeel kunnen doen met een digitale meter ‘die niet terugdraait’. Dit is in het algemeen belang, want een efficiënter gebruik van het net leidt tot een lagere factuur voor iedereen. 

Daarom zijn we geen voorstander van het nieuwe artikel 49/1, dat met één van de amendementen aan het ontwerpdecreet wordt toegevoegd. Met dit artikel blijft het terugdraaien van de teller mogelijk voor een periode van 15 jaar. Daarnaast gaat artikel 49/1 in tegen onze onafhankelijkheid en onze exclusieve tariefbevoegdheid.

We adviseren dan ook om artikel 49/1 te schrappen. 

Advies