Consultatie tariefstructuur piekgemeten klanten

maandag, 28 januari, 2019

We houden een consultatie over een voorstel tot vaststelling van de tariefstructuur periodieke distributienettarieven elektriciteit voor piekgemeten klanten met een grootverbruiksmeetinrichting en/of piekgemeten klanten met een decentrale productie-eenheid met een vermogen groter dan 10 kVA.

We wensen met deze consultatie de principes van de nieuwe tariefstructuur, net als concrete voorstellen tot wijziging van de huidige tariefdragers, af te toetsen.

We ambiëren de invoering van de nieuwe tariefstructuur voor piekgemeten klanten vanaf 2021. We streven ernaar de voorliggende voorstellen, na verwerking van de reacties op deze consultatie, te integreren en waar nodig verder te concretiseren in de tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-….

De consultatie loopt van 28 januari tot en met 11 maart 2019.

Graag ontvangen wij uw reacties op het e-mailadres tarieven@vreg.be.

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met Leen Vandezande op het gratis nummer 1700 of via tarieven@vreg.be.