Consultatie over de tarifaire verwerking van de saldi 2010-2014 van de distributienetbeheerders (CONS-2018-04 )

vrijdag, 13 juli, 2018

We houden een consultatie over een voorstel van definitieve vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi van de distributienetbeheerders in de jaren 2010 tot en met 2014. In deze periode waren we nog niet bevoegd voor de distributienettarieven. Voor toelichting verwijzen we naar de consultatietekst.
De consultatie omvat een raadpleging over 21 ontwerpbeslissingen, per distributienetbeheerder en per activiteit, elektriciteits- of aardgasdistributie.

Voor een gezin met een gemiddeld verbruik en gemiddeld over Vlaanderen geeft dit voorstel een korting op het onderdeel distributienettarieven van de elektriciteitsfactuur van ca. 5% in 2019 en 2020 ten opzichte van 2018. De korting op hun aardgasdistributienettarief bedraagt gemiddeld ca. 8%.
Voor een bedrijf met een gemiddeld verbruik op het distributienet zou het voorstel voor zowel elektriciteit als aardgas leiden tot een korting op het distributienettarief van ca. 7% in 2019 en 2020 ten opzichte van 2018.​

Deze consultatie loopt vanaf 12 juli tot en met 11 augustus 2018.
Reageren kan via e-mail naar tarieven@vreg.be.