Belanghebbendenoverleg TRD 2020: organisatie overlegmomenten

maandag, 20 april, 2020

We voorzien een belangrijke, inhoudelijke herziening van de technische reglementen distributie (TRD) die in werking moeten treden in de loop van 2021. Deze herziening is nodig om nieuwe Europese regelgeving om te zetten over o.a. flexibiliteit en energiegemeenschappen. We hebben ook een aantal eigen voorstellen voor nieuwe regelgeving of verbetering van de bestaande regelgeving in het TRD.

Om een eerste versie van de nieuwe voorstellen en ideeën toe te lichten en feedback van onze belanghebbenden te verzamelen, organiseren we een aantal overlegmomenten in de loop van 2020. De bedoeling is dat we de feedback meenemen voor de publieke consultatie van de TRD teksten in het najaar van 2020. Voor meer informatie zie websitepagina Overleg herziening technische reglementen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze overlegmomenten, hebt u vragen over de nieuwe herziening van het TRD of wil u dat er extra onderwerpen meegenomen worden? Gelieve een e-mail te sturen naar netbeheer@vreg.be