Aanpassing distributienettarieven n.a.v. de federale vennootschapsbelasting

donderdag, 9 juli, 2015

Eind 2014 keurden we de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor 2015 goed.

De federale programmawet van 19 december 2014 heeft de uitzonderingsgrond voor intercommunales wat de vennootschapsbelasting betreft, geschrapt. Deze federale maatregel zorgt er nu voor dat de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Deze vennootschapsbelasting vraagt een aanpassing van de toegelaten inkomens van de distributienetbeheerders uit de distributienettarieven van 2015. We hebben de nieuwe toegelaten inkomsten bepaald volgens de tariefmethodologie en ze aan de distributienetbeheerders meegedeeld.

De distributienetbeheerders hebben daarna nieuwe tariefvoorstellen ingediend. De vennootschapsbelasting heeft invloed op de volgende tariefcomponenten:

  • basistarief voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet
  • basistarief voor het gebruik van het aardgasdistributienet
  • prosumententarief

We analyseerden deze tariefvoorstellen en keurden deze goed. De aangepaste tarieven treden in werking op 1 augustus 2015.

www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2015

Impact vennootschapsbelasting op een gemiddeld gezin, een prosument en een bedrijf

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700