Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hen?

Frances en Matteo

Frances en Matteo wonen met hun zoon in een zelf gerenoveerde woning in Izegem. Vijf jaar geleden installeerden ze zonnepanelen (piekvermogen = 4 kWp; omvormervermogen = 3,6 kVA ). Die produceren 3.600 kWh per jaar. Vorige zomer kregen ze een digitale meter . In het energieportaal van Fluvius vinden ze hun jaarlijkse afname van het net (2.700 kWh) en injectie op het net (2.450 kWh) terug. 32% van hun zelfopgewekte elektriciteit verbruiken ze dus onmiddellijk zelf.

Simulatieresultaat

Hoge energieprijzen

In 2022 betalen Frances en Matteo naar verwachting € 681 voor hun elektriciteit (zonder toepassing van de terugdraaiende teller). Dat is meer dan vorig jaar. Die toename heeft te maken met de hoge energieprijzen. Daardoor betalen ze in 2022 een hogere energiekost. Dat deel van hun factuur ziet u in de grafieken hieronder in het geel.  

Dalende nettarieven

De nettarieven zijn een ander deel van hun elektriciteitsfactuur. Dat deel ziet u in de grafieken in het blauw. In 2021 betaalden Frances en Matteo € 342 aan nettarieven. In 2022 betalen ze minder. De simulator schat hun gemiddelde maandpiek in op 4,23 kW. Ze betalen naar verwachting € 302 aan nettarieven.  

Klassieke meter

Hadden Frances en Matteo nog een klassieke meter? Dan zouden ze op basis van hun gecompenseerde afname van 250 kWh (met toepassing van de terugdraaiende teller) in 2021 € 318 aan nettarieven hebben betaald. In 2022 betalen ze in dat geval naar verwachting € 284 aan nettarieven. Dat is minder dan in 2021. 

Resultaat met klassieke meter

Resultaat met digitale meter

Algemene tendens

Voor gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter nam de elektriciteitsfactuur in 2021 flink toe. Dat kwam door de afschaffing van de (virtueel) terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof begin 2021. De impact van die beslissing was vooral merkbaar voor de energiekost en heffingen op de factuur. Voor de nettarieven was de impact kleiner. Vóór de afschaffing van de terugdraaiende teller betaalden die zonnepaneeleigenaars voor de nettarieven namelijk een prosumententarief bovenop een tarief op basis van hun gecompenseerde afname (kWh). De Vlaamse regering voorziet een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die door de afschaffing van de terugdraaiende teller financieel getroffen worden.

Een gezin met zonnepanelen betaalt in 2022 minder nettarieven dan in 2021. Dat is zo met een digitale en een klassieke meter. Met een digitale meter kan u ook besparen door in te zetten op meer zelfverbruik . Daardoor neemt u minder elektriciteit van het net (kWh) af én vlakt u mogelijk ook uw piekvermogen (kW) af. Zo kan u een voordeel doen op alle onderdelen van uw factuur. Betaalt een gezin met zonnepanelen in 2022 minder nettarieven met een digitale of een klassieke meter? Dat hangt af van hun gemiddelde maandpiek en hun zelfverbruik. 

Let op: door de hoge energieprijzen is uw totale elektriciteitsfactuur in 2022 naar verwachting hoger dan in 2021. 

Wil u weten wat dit voor u betekent? 

Doe zelf een simulatie