Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hen?

Bart en Naomi

Bart en Naomi wonen met hun twee kinderen in een woonwijk in Gent. Ze verbruiken 3.500 kWh per jaar (1.600 kWh dag- en 1.900 kWh nachtverbruik) en hebben op dit moment nog een klassieke meter.

Simulatieresultaat

Hoge energieprijzen

In 2022 betalen Bart en Naomi naar verwachting € 1.290 voor hun elektriciteit. Dat is meer dan in de vorige jaren. Die toename heeft te maken met de hoge energieprijzen. Daardoor betalen ze in 2022 een hogere energiekost. Dat deel van hun factuur ziet u in de grafieken hieronder in het geel.  

Dalende nettarieven

De nettarieven zijn een ander deel van hun elektriciteitsfactuur. Dat deel ziet u in de grafieken in het blauw. In 2021 betaalden Bart en Naomi € 468 aan nettarieven. In 2022 betalen ze minder. Met een klassieke meter betalen ze naar verwachting € 396 aan nettarieven. Met een digitale meter betalen ze een capaciteitstarief op basis van de gemiddelde maandpiek. Die schat de simulator in op 4,26 kW. Ze betalen in dat geval € 395 aan nettarieven.  

 

Resultaat met klassieke meter

Resultaat met digitale meter

Algemene tendens

Een doorsnee gezin betaalt in 2022 minder nettarieven dan in 2021. Dat is zo met een digitale en een klassieke meter. Volgens de inschatting van de simulator betaalt u met een digitale meter meestal iets minder dan met een klassieke meter. Met een digitale meter kan u bovendien inzicht krijgen in uw verbruik en piekvermogens en kan u, door uw verbruik te spreiden, mogelijk besparen. Meten is weten!

Let op: door de hoge energieprijzen is uw totale elektriciteitsfactuur in 2022 naar verwachting hoger dan in 2021.

Wil u weten wat dit voor u betekent? 

Doe zelf een simulatie