Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hem?

André

André heeft een weekendverblijf in Nieuwpoort. Hij verbruikt daar jaarlijks 500 kWh (nacht-/weekendverbruik) met koken en de gebruikelijke huishoudelijke apparaten. Verwarmen doet hij op aardgas. Hij heeft op dit moment nog een klassieke meter.

Simulatieresultaat

Hogere nettarieven

In 2022 betaalt André volgens de simulator € 452 voor zijn elektriciteit. Dat is meer dan in de vorige jaren. Die toename heeft vooral te maken met de nettarieven. Dat deel van zijn factuur ziet u in de grafieken hieronder in het blauw.  

In 2021 betaalde André € 86 aan nettarieven. Met de nieuwe nettarieven en een klassieke meter zou hij in 2022 naar verwachting € 185 aan nettarieven betalen. Dat is meer dan in 2021. Met een digitale meter betaalt hij een capaciteitstarief op basis van de gemiddelde maandpiek. Die schat de simulator in op de minimale waarde van 2,5 kW. Bij aanrekening van de nettarieven op deze manier zou zijn factuur het vooraf vastgelegde maximum overschrijden. Daarom betaalt hij het maximumtarief (€/kWh). Dat houdt rekening met de minimale bijdrage in de netkosten . Die moet iedereen (minstens) betalen. André zou in dat geval € 142 aan nettarieven betalen.  

De energiekost is een ander deel van de elektriciteitsfactuur. Door de hoge energieprijzen betaalt André in 2022 ook een hogere energiekost. Dat deel van zijn factuur ziet u in de grafieken hieronder in het geel.
 

Resultaat met klassieke meter

Resultaat met digitale meter

Wil u weten wat dit voor u betekent? 

Doe zelf een simulatie