Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hen?

Bart en Naomi

Bart en Naomi wonen met hun twee kinderen in een woonwijk in Gent.

Gaby en Andrea

Gaby en Andrea wonen in een rijhuis in Genk. Zij verwarmen hun woning met accumulatieverwarming en hebben een uitsluitend nachtmeter.

Frances en Matteo

Frances en Matteo wonen met hun zoon in een zelf gerenoveerde woning in Izegem. Vijf jaar geleden installeerden ze zonnepanelen.

Ilyas

Ilyas woont alleen in een appartement in Leuven.

Thomas en Myriam

Thomas en Myriam wonen met hun 2 kinderen in Merksem. Ze hebben een elektrische wagen en laden die thuis op. 

Sylvie

Sylvie heeft een kleine handelszaak in het centrum van Diest.

André

André heeft een weekendverblijf in Nieuwpoort.

Joris en Aïsha

Joris en Aïsha wonen met hun 3 kinderen in een nieuwbouwwoning in Sint-Niklaas. Ze verwarmen hun woning met een warmtepomp .

Veronderstellingen in de voorbeelden

Met de simulator maakt u een inschatting van uw elektriciteitsfactuur voor het jaar 2022 en de jaren daarvoor. De simulator maakt daarbij een aantal veronderstellingen. U vindt de belangrijkste veronderstellingen hieronder. Zo kan u de voorbeelden beter begrijpen. 

  • Energiekost: De simulator gebruikt een gewogen gemiddelde prijs voor Vlaanderen. Voor het jaar 2022 gebruikt de simulator dezelfde prijs als in de maand december van 2021.
  • Nettarieven: De simulator veronderstelt dat de nieuwe nettarieven worden toegepast in 2022. In werkelijkheid is dat niet het geval. De Nieuwe nettarieven worden pas ingevoerd vanaf 2023. De nettarieven worden in 2022 dus nog aangerekend volgens de oude aanpak. De tarieven die de simulator gebruikt voor het jaar 2022 zijn louter indicatief. 
  • Heffingen: De simulator past een btw-tarief van 21% toe. De simulator houdt voor het jaar 2022 dus geen rekening met het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6% voor gezinnen.
  • Inschatting gemiddelde maandpiek: Voegt u zelf geen maandpieken toe in de simulator? Dan maakt die een inschatting van uw gemiddelde maandpiek (kW) op basis van uw ingevuld jaarverbruik (kWh). Uw reële gemiddelde maandpiek kan afwijken van die ingeschatte waarde. Dat zal uw werkelijk resultaat beïnvloeden. 

Meer weten? Lees het achtergronddocument over de simulator.