Nieuwe nettarieven - onze simulatievoorbeelden

Bart en Naomi

Bart en Naomi wonen met hun twee kinderen in een woonwijk in Gent.

Gaby en Andrea

Gaby en Andrea wonen in een rijhuis in Genk. Zij verwarmen hun woning met accumulatieverwarming en hebben een uitsluitend nachtmeter.

Frances en Matteo

Frances en Matteo wonen met hun zoon in een zelf gerenoveerde woning in Izegem. Vijf jaar geleden installeerden ze zonnepanelen.

Ilyas

Ilyas woont alleen in een appartement in Leuven.

Thomas en Myriam

Thomas en Myriam wonen met hun 2 kinderen in Merksem. Ze hebben een elektrische wagen en laden die thuis op. 

Sylvie

Sylvie heeft een kleine handelszaak in het centrum van Diest.

André

André heeft een weekendverblijf in Nieuwpoort.

Joris en Aïsha

Joris en Aïsha wonen met hun 3 kinderen in een nieuwbouwwoning in Sint-Niklaas. Ze verwarmen hun woning met een warmtepomp .

Veronderstellingen in de simulaties

Bij de inschatting van uw elektriciteitsfactuur voor het jaar 2022 en de jaren voordien maakt de simulator een aantal veronderstellingen. Om de simulatievoorbeelden goed te kunnen begrijpen, geven we de belangrijkste veronderstellingen hieronder mee:

  • Energiekost: De simulator maakt gebruik van een gewogen gemiddelde prijs voor Vlaanderen. Voor het jaar 2022 gaat de simulator uit van dezelfde prijs als in het jaar 2021.
  • Nettarieven: De simulator maakt gebruik van indicatieve nettarieven voor het jaar 2022 en gaat ervan uit dat de nieuwe aanpak voor het aanrekenen van de nettarieven wordt toegepast tijdens het hele jaar 2022. In werkelijkheid worden de nieuwe nettarieven pas ingevoerd midden 2022. Voor het jaar 2022 zullen de nettarieven dus nog deels worden aangerekend op de manier zoals dit vandaag gebeurt en deels volgens de nieuwe aanpak.
  • Inschatting gemiddelde maandpiek: Wanneer u zelf geen maandpieken toevoegt, dan maakt de simulator een inschatting van uw gemiddelde maandpiek (kW) op basis van uw ingevulde kWh. Uw reële gemiddelde maandpiek kan afwijken van deze ingeschatte waarde. Dit zal uw werkelijk resultaat voor het jaar 2022 beïnvloeden.