MIG 6

MIG 6 is de naam van een nieuwe generatie van marktprocessen. MIG staat voor “Market Implementation Guide”. Het is de handleiding die door Atrias werd opgesteld en die de informatie-uitwisseling beschrijft tussen de distributienetbeheerders en andere marktpartijen. Deze handleiding bestaat uit een aantal onderliggende delen en documenten.

De marktprocessen onder MIG 6 zullen op maat van de vrijgemaakte markt zijn en rekening houden met de toekomstige beschikbaarheid van slimme meters.

Doel van MIG 6 is te komen tot een minder foutgevoelige, (kosten-)efficiëntere, klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.

Het is de bedoeling dat MIG 6 operationeel wordt op 1 september 2018. Tot dan geldt de huidige versie van de MIG, versie 4.1.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700