Metertypes

Het aardgasverbruik wordt gemeten op de gasmeter. Anders dan bij elektriciteit bestaan er voor aardgas geen verschillende meters. Een budgetmeter voor aardgas is wel mogelijk. Een gasmeter meet niet in kWh, maar in kubieke meter (m³).
Collectieve verwarming is een vorm van centrale verwarming waarbij verschillende appartementen via één installatie (aardgas, stookolie, wkk, …) worden verwarmd. Daarbij wordt vanuit die ene installatie warmte verdeeld naar de individuele appartementen.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700