Marktprocessen

Het uitwisselen van gegevens tussen de marktpartijen in de energiesector is van cruciaal belang in de vrijgemaakte energiemarkt. Energieleveranciers en distributienetbeheerders moeten hun processen op elkaar afstemmen om de markt op een efficiënte wijze te laten functioneren.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700