Marktoverleg nieuwe nettarieven

Op 1 januari 2023 voeren we de nieuwe nettarieven in. Het is belangrijk dat die nieuwe nettarieven tijdig en correct worden geïmplementeerd in de achterliggende systemen en processen. Daarom organiseren we een marktoverleg met Fluvius en alle leveranciers.

Het eerste marktoverleg ging door op 26 oktober 2021. 

Doel van het overleg:

  • draagvlak creëren voor de nieuwe nettarieven bij alle marktpartijen;
  • kennisachterstand over de nieuwe nettarieven wegwerken;
  • respecteren van de gemaakte afspraken;
  • timing van de implementatie opvolgen.

We bezorgen na elk overleg het verslag, de presentatie en de opname van het overleg aan Fluvius en alle leveranciers. Zo hebben alle marktpartijen toegang tot alle informatie. 

Overlegmomenten in 2022

  • dinsdag 25 januari 2022
  • dinsdag 22 februari 2022
  • dinsdag 29 maart 2022
  • dinsdag 26 april 2022
  • dinsdag 31 mei 2022
  • dinsdag 28 juni 2022

Hoe kwamen de nieuwe nettarieven tot stand?