Mag ik de plaatsing van de slimme meter weigeren?

Ja, u mag weigeren om deel te nemen aan het proefproject.

Wij zijn van oordeel dat een weigering tot de deelname aan het proefproject via een weigering tot plaatsing van de slimme meter mogelijk is. Het proefproject is immers een testfase en het behoort dus niet tot de normale activiteiten die Eandis en Infrax uitvoeren.

Het is echter belangrijk dat zoveel mogelijk van de geselecteerde netgebruikers deelnemen aan de testen van het proefproject. Pas dan zijn deze testen statistisch relevant. Als er te weinig deelnemers zijn kan het proefproject de beslissing van de Vlaamse regering om al dan niet over te gaan tot een uitrol van slimme meters onvoldoende onderbouwen.

Als u kiest voor een slimme meter mag u ook, op elk moment, weigeren de meter vaker te laten uitlezen dan nodig is voor de jaarlijkse meteropname en de meteropnames bij een verhuis of verandering van leverancier (= actief slim gebruik). (Zie ook “Kan ik uit het proefproject stappen”)

De mogelijkheid om de plaatsing van een slimme meter te weigeren neemt niet weg dat de netbeheerder altijd toegang moet hebben tot uw (bestaande) meter. U kan de toegang tot uw woning op zich dus niet weigeren.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700