Mag Eandis of Infrax gebruik maken van de modem in mijn woning?

U moet uw toestemming geven (u kan weigeren).

Zie ook FAQ van Telenet

Wat als ik niet wil dat Eandis mijn modem gebruikt voor het project slimme meters?

Kreeg je een brief van Eandis en Telenet hierover? En wil je niet dat Eandis je modem gebruikt voor het project? Laat het weten op het nummer 0800 66 063 Dit kan 24 op 24 uur, 7 dagen op 7.

Het gebruik en de gebruiksrechten van de modem in uw woning zijn geregeld in de overeenkomst met bijvoorbeeld Belgacom of Telenet. Eandis en Infrax hebben aan de verschillende operatoren gevraagd om een deel van de bandbreedte te mogen “kopen” om meetgegevens mee te verzenden.

De kosten voor het “kopen” van deze bandbreedte zijn ten laste van de netbeheerder. U moet als netgebruiker dus niet meer betalen aan bijvoorbeeld Belgacom of Telenet.

U zal als netgebruiker ook nauwelijks invloed ondervinden op het vlak van belasting van uw modem. De datahoeveelheden zijn zo klein dat u dit niet zal merken. Uw gewoon gebruik heeft in principe ook prioriteit.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700