Lopende consultaties

Consultatie model investeringsplan aardgasdistributienetbeheerders

We organiseren een openbare raadpleging over een herziening van het model investeringsplan van de aardgasdistributienetbeheerders.
De belangrijkste wijzigingen die we voorstellen hebben te maken met de investeringshorizon (3 en 10 jaar).
 
Deze consultatie loopt van woensdag 22 december tot en met vrijdag 4 februari 2022. Reacties kan u sturen naar netbeheer@vreg.be.

CONS-2021-07