Lopende consultaties

Consultatie over ontwerp van mededeling inzake openbaarheid van bestuur, vertrouwelijkheid van gegevens en publieke consultaties 

We starten op 1 oktober een consultatie over een ontwerp van mededeling met betrekking tot ons beleid inzake de actieve en passieve openbaarheid van bestuur en de vertrouwelijkheid van gegevens, evenals de interne richtlijnen die wij navolgen bij de organisatie van onze publieke consultaties. 

We publiceerden eerder al twee mededelingen in verband met deze materie:  

  • de mededeling van 18 mei 2010 met betrekking tot ons beleid inzake (actieve en passieve) openbaarheid en het kwalificeren als, en omgaan met, vertrouwelijke gegevens (MEDE-2010-01
  • de mededeling van 19 juni 2014 met betrekking tot interne richtlijnen rond publieke consultaties in het kader van onze taken en bevoegdheden als regulator van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt (MEDE-2014-04)  

Om coherentie te bevorderen, willen we beide mededelingen opheffen en integreren in één nieuwe mededeling. We actualiseren ook de inhoud van de tekst en passen deze daarbij aan de talrijke wijzigingen aan die de relevante regelgeving inmiddels onderging. 

De consultatie loopt van 1 oktober tot en met 30 november 2020.  

Voor meer informatie over deze openbare raadpleging kan u ons contacteren via info@vreg.be. Verwijs in het onderwerp van de e-mail naar "Openbaarheid van bestuur, vertrouwelijkheid van gegevens en publieke consultaties "

CONS-2020-05

Consultatie wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024

We starten op 1 oktober een consultatie over een voorstel tot wijziging van de tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-2024.  

We overwegen een aanpassing in de tariefstructuur, nl. in de wijze van bepaling van het tarief voor  openbaredienstverplichtingen  dat aangerekend wordt voor het elektriciteitsverbruik (kWh) exclusief nacht. We anticiperen ook op de wijziging in de regelgeving m.b.t. het rendabel deel aardgas dat de netbeheerder ten laste neemt bij een aansluiting met netuitbreiding. 

De consultatie loopt van 1 oktober tot en met 15 november 2020

Voor meer informatie over deze openbare raadpleging kan u ons contacteren via tarieven@vreg.be. Verwijs in het onderwerp van de e-mail naar "Wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024". 

CONS-2020-04