Lopende consultaties

Consultatie Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaams Gewest (TRPV), beperkte herziening (CONS-2020-01)

We starten een openbare raadpleging over een voorstel m.b.t. de implementatie van de nieuwe Europese Netcodes in het Technische Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest. 

De beperkte herziening betreft enerzijds de implementatie van de Europese netwerkcodes RfG (Requirements for Generators), DCC (Demand Connection Code) en het richtsnoer SO GL (System Operation), en anderzijds het afschaffen van de prioritaire toegang voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen, zoals opgelegd door nieuwe Europese regels.

Deze consultatie loopt van 3 februari 2020 tot en met 28 februari 2020

U kan uw reacties per e-mail sturen naar netbeheer@vreg.be.

CONS-2020-01

Consultatie Noodleveranciersregeling (CONS-2020-02)

De gewestelijke regulatoren Brugel , CWaPE en VREG starten gezamenlijk een consultatie over een ontwerpadvies over een optimale noodleveranciersregeling. De talrijke reacties op het vorige ontwerpadvies (geconsulteerd in 2018) en de lessen uit de noodleveranciersregelingen uitgevoerd in 2018 en 2019 werden verwerkt in dit nieuwe voorstel. Omdat de voorgestelde procedure heel sterk afwijkt van het oorspronkelijke voorstel, ontvangen we graag opnieuw de reacties van alle stakeholders.

DOELGROEP

  • Leveranciers
  • Evenwichtsverantwoordelijken en bevrachters
  • Tussenpersonen
  • Distributienetbeheerders en transmissie- of transportnetbeheerders
  • Consumentenorganisaties
  • Eindafnemers

REACTIES
Wij ontvangen graag uw reacties in de vorm van een word-document, onder de vorm van algemene opmerkingen. Het helpt ons uiteraard bij de verwerking indien u, voor zover mogelijk, verwijst naar de hoofdingsnummers waarop een bepaald deel van uw reactie betrekking heeft.

In het consultatiedocument formuleren we ook enkele concrete vragen. Wij vragen u om de antwoorden op deze vragen in ieder geval apart te vermelden. Deze vragen zijn:

  • Verwerking van de lopende switches: Zou in geval van een switch van een klant van de noodlijdende leverancier naar een derde commerciële leverancier met als effectieve datum een datum na D0 (ED>0) D0 opgelegd moeten worden als effectieve datum? Of is het verkieslijk om de lopende switch te annuleren en de betrokken klant over te dragen naar de noodleverancier?
  • Statuut van de noodleveranciers: als een commerciële leverancier de klanten van de noodlijdende leverancier moet bevoorraden in het kader van de noodleveranciersregeling, moet men dan beschouwen dat deze leverancier de noodleverancier is en handelt voor eigen rekening, of dat hij uitsluitend levert voor rekening van de netbeheerder die de wettelijke noodleverancier zou zijn? 

De consultatie loopt van donderdag 30 januari tot en met woensdag 1 april.

U kan uw reacties per e-mail sturen naar marktwerking@vreg.be.

CONS-2020-02