Let op voor 'verlengingstarieven'!

Als u enige tijd geleden koos voor een bepaald product bij een bepaalde leverancier, wees dan waakzaam voor verlengingstarieven. Zonder het te beseffen, betaalt u ondertussen misschien meer dan de prijs waarop u oorspronkelijk intekende. Ons advies is dat u de V-test® regelmatig uitvoert (minstens één keer per jaar), ongeacht of u een contract van bepaalde of onbepaalde duur hebt en de samenstelling van het product vast of variabel is. Blijf dus vergelijken!

Geen ‘verlengingstarieven’ bij contracten van onbepaalde duur

Bij contracten van onbepaalde duur is de einddatum niet bepaald.

Wat als de voorwaarden van het contract toch wijzigen?

voor gezinnen

  • U wordt als persoonlijk (via brief of e-mail) geïnformeerd.
  • U hebt de mogelijkheid om gratis van product of leverancier te veranderen.

voor kleine bedrijven, zelfstandigen of kmo's

  • Uw leverancier moet u niet persoonlijk informeren (een melding op de website van de leverancier volstaat).
  • Als uw jaarlijks elektriciteitsverbruik lager is dan 50.000 kWh en uw jaarlijks aardgasverbruik maximaal 100.000 kWh bedraagt, hebt u altijd de mogelijkheid om gratis van product of leverancier te veranderen.

'Verlengingstarief ' bij contracten van bepaalde duur (1, 2, 3 of 5 jaar)

Energiecontracten van bepaalde duur worden stilzwijgend verlengd. Informatie hierover vindt u in de algemene of bijzondere voorwaarden van uw contract.

Wat houdt zo’n stilzwijgende contractverlenging in?

voor gezinnen

  • Naar het einde van de looptijd van uw contract toe krijgt u een nieuw contractvoorstel van uw leverancier. 
  • Als u op dat moment geen actie onderneemt, schakelt u over op dit 'verlengingstarief'. Het is dus belangrijk dat u zich informeert over de voorwaarden die gelden als u het contract verlengt!

voor kleine bedrijven, zelfstandigen en kmo's

  • Voor kleine bedrijven, zelfstandigen en kmo’s volstaat een melding op de website.
  • Als u op dat moment geen actie onderneemt, schakelt u over op dit 'verlengingstarief'. Het is dus belangrijk dat u zich informeert over de voorwaarden die gelden als u het contract verlengt!

 

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700