Let op voor 'verlengingstarieven'!

Als u enige tijd geleden koos voor een bepaald product bij een bepaalde leverancier, wees dan waakzaam voor verlengingstarieven. Zonder het te beseffen, betaalt u ondertussen misschien meer dan de prijs waarop u oorspronkelijk intekende. Ons advies is dat u de V-test® regelmatig uitvoert (minstens één keer per jaar), ongeacht of u een contract van bepaalde of onbepaalde duur hebt en de samenstelling van het product vast of variabel is. Blijf dus vergelijken!

Geen ‘verlengingstarieven’ bij contracten van onbepaalde duur

Bij contracten van onbepaalde duur is de einddatum niet bepaald.

Wat als de voorwaarden van het contract toch wijzigen?

voor gezinnen

 • U wordt als persoonlijk (via brief of e-mail) geïnformeerd.
 • U hebt de mogelijkheid om gratis van product of leverancier te veranderen.

voor kleine bedrijven, zelfstandigen of kmo's

 • Uw leverancier moet u niet persoonlijk informeren (een melding op de website van de leverancier volstaat).
 • Als uw jaarlijks elektriciteitsverbruik lager is dan 50.000 kWh en uw jaarlijks aardgasverbruik maximaal 100.000 kWh bedraagt, hebt u altijd de mogelijkheid om gratis van product of leverancier te veranderen.

'Verlengingstarief ' bij contracten van bepaalde duur (1, 2, 3 of 5 jaar)

Energiecontracten van bepaalde duur worden stilzwijgend verlengd. Informatie hierover vindt u in de algemene of bijzondere voorwaarden van uw contract.

Wat houdt zo’n stilzwijgende contractverlenging in?

voor gezinnen

 • Naar het einde van de looptijd van uw contract toe krijgt u een nieuw contractvoorstel van uw leverancier. 
 • Als u op dat moment geen actie onderneemt, schakelt u over op dit 'verlengingstarief'. Het is dus belangrijk dat u zich informeert over de voorwaarden die gelden als u het contract verlengt!

voor kleine bedrijven, zelfstandigen en kmo's

 • Voor kleine bedrijven, zelfstandigen en kmo’s volstaat een melding op de website.
 • Als u op dat moment geen actie onderneemt, schakelt u over op dit 'verlengingstarief'. Het is dus belangrijk dat u zich informeert over de voorwaarden die gelden als u het contract verlengt!

Is er een interessanter aanbod? Doe regelmatig de V-test® van de VREG! 

Zowel gezinnen als bedrijven met een contract van bepaalde of onbepaalde duur hebben er baat bij regelmatig de V-test te raadplegen.
De V-test® toont de voorwaarden voor wie nu* een contract tekent, weliswaar zonder welkomst- en andere kortingen.
* De tarieven die in de V-test® worden getoond, zijn van toepassing als u in de loop van de maand  een contract ondertekent waarvoor de levering 2 maanden later start.

Wanneer doet u best de V-test®?

Ons advies is dat u de V-test® regelmatig uitvoert (minstens één keer per jaar), ongeacht of u een contract van bepaalde of onbepaalde duur hebt.

Opletten bij het uitvoeren van de V-test®

Uw huidig product is in de V-test® opgenomen?

Let dan op: ook al is de naam van het product hetzelfde, de voorwaarden (bijvoorbeeld de prijs) ervan kunnen anders zijn.

Het resultaat van de V-test® (en andere vergelijkingsmodules) is enkel een indicatie

 • U bespaart volgens de V-test® 150 euro? Dan kan u ervan uitgaan dat u voordeel doet als u van contract verandert, maar het voordeel kan achteraf gezien bijvoorbeeld 120 euro bedragen, of 180 euro als het meezit.
 • De inschatting van de jaarlijkse kost is gebaseerd op het ingevoerde verbruik.
  • Dit verbruik kan sterk schommelen onder sociale of economische invloeden.
  • Dit geldt ook in het geval van geïndexeerde prijzen waarbij de waarden van de indexeringsparameters tijdens het contract kunnen stijgen en dalen (en dus ook de uiteindelijke kostprijs op uw factuur).
    

Gratis van leverancier veranderen 

U kunt maandelijks zonder kosten van leverancier veranderen.
Dit geldt voor:

 • Gezinnen (huishoudelijke afnemers) met een contract van bepaalde of onbepaalde duur
 • Zelfstandigen en KMO's met een contract van bepaalde of onbepaalde duur en een jaarverbruik van:
  o    maximaal 50 MWh voor elektriciteit
  o    maximaal 100 MWh voor aardgas

Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u

Als u van leverancier wilt veranderen, moet u enkel een contract met een andere leverancier tekenen.
Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700