Kunt u een budgetmeter weigeren?

Nee, u mag dit niet weigeren. De plaatsing van een budgetmeter door uw netbeheerder staat in de wet (meer bepaald in het Energiebesluit).

Als u de netbeheerder niet binnen laat om een budgetmeter te plaatsen mag hij een verzoek tot afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie (LAC) zodat uw elektriciteit en/of aardgas kan worden afgesloten. Het is dus in uw eigen voordeel om een budgetmeter te laten plaatsen.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700