Kopen en verkopen

Om te voldoen aan de quotumverplichting kopen toegangshouders/energieleveranciers steuncertificaten aan bij partijen die deze willen verkopen. We houden een lijst bij van potentiele kopers en verkopers van steuncertificaten groene stroom en steuncertificaten warmtekracht-koppeling.

Steuncertificaten groene stroom

Lijst potentiële kopers en verkopers

Enkel potentiële kopers/verkopers van steuncertificaten groene stroom die daar uitdrukkelijk om gevraagd hebben, werden opgenomen.

Wenst u opgenomen te worden in de lijsten?
Stuur een e-mail naar marktwerking@vreg.be om in deze lijst opgenomen te worden. Vergeet niet om nadien wijzigingen van contactpersoon of -adressen te melden.

Bezorg ons onderstaande gegevens (schrap wat niet van toepassing is):

 • Potentiële koper/verkoper van steuncertificaten groene stroom
 • U bent: producent /leverancier/andere
 • Naam firma
 • Adres
 • Contactpersoon
 • Contactgegevens (tel. en e-mail)

Raadpleeg de lijst met potentiële kopers

Raadpleeg de lijst met potentiële verkopers

Steuncertificaten warmtekracht-koppeling

Lijst potentiële kopers en verkopers

Enkel potentiële kopers/verkopers van steuncertificaten warmtekracht-koppeling die daar uitdrukkelijk om gevraagd hebben, werden in de onderstaande lijst opgenomen.

Wenst u opgenomen te worden in de lijst?
Stuur een e-mail naar marktwerking@vreg.be om in deze lijst opgenomen te worden. Vergeet niet om nadien wijzigingen van contactpersoon of adressen te melden.

Bezorg ons onderstaande gegevens (schrap wat niet van toepassing is):

 • Potentiële koper/verkoper van steuncertificaten warmtekracht-koppeling
 • U bent: producent /leverancier/andere
 • Naam firma
 • Adres
 • Contactpersoon
 • Contactgegevens (tel. en e-mail)

Raadpleeg de lijst met potentiële kopers

Raadpleeg de lijst met potentiële verkopers

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700