Kolom Vergelijk details

U kunt de contractvoorwaarden en de prijsdetails van verschillende contracten vergelijken.

Vink de contracten die u wil vergelijken aan en klik boven de kolom op de knop Vergelijk.

Kolom Vergelijk details in de V-test® resultatentabel

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700