Kolom Looptijd contract

  • Een contract van bepaalde duur loopt 1, 2, 3 of 5 jaar. Let op voor verlengingstarieven! Energiecontracten van bepaalde duur worden op het einde van de contracttermijn stilzwijgend verlengd. Op dat moment is het mogelijk dat uw leverancier u een veel duurder voorstel doet dan het tarief waarop u in het verleden hebt ingetekend. Laat u niet verrassen en controleer dit goed op basis van het contract dat u hebt afgesloten. U doet best de V-test om te zien of er in tussentijd geen interessanter energiecontract is voor u.
  • Bij een contract van onbepaalde duur is de eindduur niet bepaald.

Geen verbrekingsvergoeding voor gezinnen en KMO's

Gezinnen en KMO’s betalen sinds 13 september 2012 geen verbrekingsvergoeding meer als ze van leverancier willen veranderen. Dit is een beslissing van de federale overheid.
Ter informatie: een KMO is een bedrijf met een maximumverbruik van 50 MWh elektriciteit en 100 MWh aardgas.

Voor grotere bedrijven geldt wel nog een verbrekingsvergoeding. In de Algemene Voorwaarden van het contract staan de opzegvoorwaarden.

Om gratis van leverancier te veranderen, moeten gezinnen en KMO’s enkel een contract met een andere leverancier tekenen.
De nieuwe leverancier zorgt voor een vlotte leverancierswissel binnen de maand.

Eigenaars van zonnepanelen veranderen best zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname van leverancier. Veranderen leidt namelijk tot een tussentijdse meteropname en een tussentijdse afrekening met:

  • ofwel een groot overschot van de zomer dat naar 0 herleid wordt
  • ofwel een groot tekort van de winter dat nog niet aangezuiverd werd. 
    Meer informatie

Federale wetgeving

U zou zich kunnen afvragen waarom we de looptijd van het contract nog in de V-test weergeven als er toch geen verbrekingsvergoedingen meer worden aangerekend. De reden is dat u gedurende de contracttermijn de garantie hebt dat u aan de tarieven en voorwaarden wordt beleverd waarvoor u hebt ingetekend. Uiteraard wel rekening houdend met de variabiliteit van sommige contracten.

Opgepast voor de vaste vergoeding

Sinds kort rekenen enkele energieleveranciers de volledige jaarlijkse vaste vergoeding aan, ook als u minder dan een jaar klant bent geweest.

Kolom Looptijd contract in de V-test® resultatentabel

Kolom Looptijd contract in de V-test® resultatentabel

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700