Kolom Hoe groen is deze stroom?

In deze kolom vindt u per contract het percentage aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, waterkracht, biomassa of biogas) dat uw leverancier u belooft. Hoe groter dit percentage, hoe groener de stroom die geleverd wordt. U vindt het percentage dat uw leverancier u belooft in uw contract.

Wilt u nagaan of uw leverancier zijn belofte qua groenpercentage nakomt? Doe de Groencheck!

Via de Groencheck kan u dit controleren. Als stroom niet wordt opgewerkt uit hernieuwbare energiebronnen, maar uit kerncentrales of uit fossiele brandstoffen zoals steenkool of aardgas spreken we van grijze stroom.
Via de Herkomstvergelijker kan u nagaan uit welke energiebronnen de leveringen van iedere leverancier afkomstig waren. 

Kolom Hoe groen is deze stroom? in de V-test® resultatentabel

Kolom Hoe groen is deze stroom? in de V-test® resultatentabel 

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700