Kolom Energiecomponent

U tekent in op een contract of product met een variabele of met een vaste energiecomponent. De energiekost is de inkomst voor de leverancier.
Deze bestaat uit:

 • de vaste vergoeding (die dekt onder meer de administratieve kosten van de leverancier)
 • de energiecomponent: de kosten van de elektriciteit en/of het aardgas en de winstmarge voor de leverancier
 • de kosten groene stroom
 • de kosten wkk

De kost voor elektriciteit kan afhankelijk zijn van het tijdstip (dag/nacht) waarop de energie verbruikt wordt.

Bij de contracten met een variabele/geïndexeerde energiecomponent wijzigt de energiecomponent tijdens de looptijd van het contract op basis van de achterliggende indexeringsformule.
Bijvoorbeeld: ENDEX103+10 voor elektriciteit en TTF103+7 voor aardgas, waarbij ENDEX103 en TTF103 indexatieparameters zijn. De parameters worden 4 keer per jaar geïndexeerd (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober).

De hoogte van de energiecomponent is dus niet gekend op het ogenblik dat u het contract ondertekent, want de indexatieparameters schommelen door de tijd. De V-test toont de kostprijs in euro per jaar op basis van de laatst gekende waarden van de indexatieparameters.

Op de factuur zijn er nog twee andere onderdelen: de nettarieven (de inkomst voor de netbeheerder) en de heffingen (de inkomst voor de federale overheid). Uw energiefactuur bestaat dus uit drie prijsonderdelen: de energiekost, de nettarieven en de heffingen.

Variabele of vaste energiecomponent?

 • Variabel wil zeggen dat de energiekost van uw leverancier kan schommelen tijdens de contractperiode, afhankelijk van prijsdalingen en -stijgingen op de energiemarkt. Als de prijs daalt, is dat in uw voordeel. Als de prijs stijgt, is dat in uw nadeel.
 • Vast wil zeggen dat de energiekost niet verandert tijdens de contractperiode. Om een vaste energiekost aan te passen moet uw energieleverancier u hiervan eerst op de hoogte brengen.

Welke energiecomponent u kiest, hangt van uw voorkeur af. Vindt u een vaste energiecomponent belangrijk of mag de energiecomponent mee schommelen met de marktprijzen? Doet u de V-test elk jaar of bent u dit niet van plan? Dit zijn allemaal elementen die uw keuze kunnen beïnvloeden.
Het heeft geen zin om variabele en vaste energiecomponenten onderling te vergelijken, want dan vergelijkt u appelen met peren.

Andere prijsonderdelen van uw factuur die vast of variabel kunnen zijn:

 • ‘kosten voor groene stroom’ (enkel voor elektriciteit),
 • ‘kosten voor WKK’ (enkel voor elektriciteit),
 • ‘nettarieven’
 • ‘heffingen’

De jaarlijkse vergoeding is altijd vast. Meer informatie vindt u in de detailberekening van elk contract.
De nettarieven en/of de heffingen zijn bij elk contract met variabele ‘nettarieven’ en/of ‘heffingen’ dezelfde. Wijzigingen zijn dan ook bij elk contract met variabele ‘nettarieven’ en/of ‘heffingen’ dezelfde.

Kolom Energiecomponent in de V-test® resultatentabel

Kolom Energiecomponent in de V-test® resultatentabel

Vergelijking variabele of vaste energiecomponent

Sinds 1 januari 2014 worden de prijzen van de contracten met een variabele energiecomponent getoond zoals in het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas van de CREG is beschreven. Deze werkwijze zorgt voor een zo goed mogelijke vergelijking tussen contracten met variabele en vaste energiecomponent.
 

Welk contract kies ik best?

Voor u beslist om in te tekenen op een contract moet u de voor- en nadelen goed afwegen.

 • Met vaste prijzen zit u goed als de prijzen stijgen, maar geniet u jammer genoeg niet van eventuele prijsdalingen.
 • Met variabele prijzen geniet u van eventuele prijsdalingen, maar betaalt u jammer genoeg meer bij prijsstijgingen. 
   

Doe ook de Servicecheck!

De VREG vindt het zinvol om naast de keuze voor vast en variabel ook te informeren over de looptijd van het contract, het beloofde percentage aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (kolom ‘Hoe groen is deze stroom?’ enkel voor elektriciteit) en de dienstverlening van de leverancier (Doe de Servicecheck!).

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700