Kan ik uit het proefproject stappen?

Ja. U kan altijd uit het proefproject stappen. Op dat moment wordt uw slimme meter niet weggenomen, maar zal de meter niet meer “slim” gebruikt worden. De gegevens zullen niet meer dagelijks (kwartier- of uur-) van uw meter naar Eandis of Infrax gaan als basis voor (net)testen.

U kan uit het proefproject stappen door een eenvoudige mededeling  aan Eandis of Infrax. Dit kan via het algemene telefoonnummer of per mail of brief.

Als u uit het proefproject stapt ontvangt u natuurlijk  ook geen gedetailleerde informatie meer van Eandis of Infrax.

Het zou jammer zijn mocht u uit het proefproject willen stappen. De slimme meter die bij u werd geïnstalleerd verliest dan immers zijn waarde. Het is een beetje zoals het  aanschaffen van een afstandsbediening voor uw TV maar er op een bepaald moment toch voor kiezen om de posten weer manueel te verzetten. Het doel van dit project is zo veel mogelijk nuttige informatie verzamelen. Dat lukt natuurlijk enkel als iedereen meedoet. 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700