Kan ik mijn gegevens inkijken? Zo ja, hoe?

U zal uw gegevens krijgen via Eandis of Infrax. Dit kan op papier (per brief), maar is het meest eenvoudig door gebruik te maken van een webportal. U krijgt dan van uw netbeheerder per brief de nodige toegangsgegevens om via internet naar een bepaalde “site” te gaan waar u uw gegevens kan raadplegen (grafische voorstelling). De voorstelling is ook een leerproces dat doorheen het proefproject kan veranderen.

Ook hebt u de mogelijkheid om gebruik te maken van de P1-poort op uw meter. Hiervoor heeft u wel specifieke toestellen nodig (kabel of draadloze verbinding en een toestel dat de juiste “taal” spreekt).  De poort is bij installatie van de slimme meter niet “open” gezet. U kan vragen aan Eandis of Infrax om de poort op uw meter te activeren. De activatie is gratis.

Een aantal commerciële partijen hebben al interesse getoond om “oplossingen” aan te bieden om de P1 poort te gebruiken. Dit kan enkel mits uw toestemming en nadat u Eandis of Infrax hebt gevraagd de poort te activeren.

Het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld uw energieleverancier uw toestemming vraagt om via uw P1 poort of via de netbeheerder te mogen beschikken over uw verbruiksgegevens. Als dit uw keuze is kan u hiervoor toestemming geven aan uw leverancier/netbeheerder. Hou er rekening mee dat u op dat ogenblik mogelijk commercieel waardevolle informatie aan uw leverancier geeft.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700