Impact KMO's

Met kmo’s bedoelen we de professionele klanten aangesloten op het laagspanningsnet.

Typisch hebben professionele klanten een hogere gemiddelde maandpiek dan gezinnen maar vooral ook een hoger verbruik en dus ook een hogere gebruiksduur. Dit zorgt ervoor dat de voorspelde daling van de distributienettarieven na invoering van het capaciteitstarief voor de gemiddelde kmo net iets groter is dan voor het gemiddelde gezin. Concreet zal de gemiddelde kmo, met een verbruik van 30.000 kWh, volgens onze voorlopige  tariefsimulaties ongeveer 13% minder betalen in 2022 ten opzichte van 2020.​

Voorbeeld: een kleine kmo met een jaarlijkse afname van 12 MWh betaalt in 2020 € 1.372 aan distributienettarieven. Het maandelijks piekvermogen bedraagt 7 kW. Met een digitale meter zal deze kmo in 2022 volgens onze huidige inschattingen ongeveer € 978 of 29% minder betalen dan in 2020.

In de komende periode gaan wij onze berekeningen verder verfijnen en u meer informatie geven over de impact van het capaciteitstarief op uw portemonnee. Naar aanloop van de invoering van het capaciteitstarief in 2022 zullen wij, samen met de netbeheerders en energieleveranciers, de nodige informatiecampagnes doen om u wegwijs te maken in deze nieuwe situatie.