Impact gezinnen

Voor de meeste gezinnen zal de invoering van het capaciteitstarief geen drastische impact hebben op hun elektriciteitsfactuur. Volgens onze voorlopige simulaties zal ruim 60% van de gezinnen zijn distributienettarieven in 2022 zien dalen of met maximaal 10% zien toenemen ten opzichte van 2020.

Opgelet! Het capaciteitstarief is niet van toepassing op beschermde klanten. In Vlaanderen gaat dat in 2020 om ongeveer 7% van alle gezinnen. Zij genieten ook in de toekomst van het sociaal tarief (all-in kWh), zoals vastgelegd door de federale energieregulator CREG .

Gemiddeld gezin

Met een gemiddeld gezin bedoelen we een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik, zonder zonnepanelen of elektrische wagen, én dat zijn huis niet verwarmt met een warmtepomp of accumulatieverwarming.

Kleine verbruiker

Met een kleine verbruiker bedoelen we een gezin met een beduidend lager dan gemiddeld elektriciteitsverbruik.

Gezinnen met elektrische wagen en/of warmtepomp

Het capaciteitstarief is typisch voordeliger dan het huidige, volledig afname-gebaseerde tarief voor gezinnen met een warmtepomp en/of een elektrische wagen.

Gezin met accumulatieverwarming

Gezinnen met accumulatieverwarming hebben vandaag meestal een aparte exclusief nachtmeter. Deze meter houdt het elektriciteitsverbruik bij via een afzonderlijk circuit. Daar mogen enkel verwarmingstoestellen op aangesloten worden. Het circuit is actief tijdens de nachturen en zorgt voor het opladen van de verwarmingstoestellen.

Prosument

Met een prosument bedoelen we een gezin dat (een deel van) zijn energie zelf opwekt, meestal via zonnepanelen.  

Veelgestelde vragen over de toekomst nettarieven - Gezinnen en KMO's

Mag ik mijn huishoudelijke toestellen nog samen aanzetten? Moet ik meer betalen als ik ’s avonds thuis kom en mijn huishoudelijke taken start?

Het samen aanzetten van verschillende gebruikelijke huishoudelijke toestellen heeft in de meeste gevallen maar een beperkte impact op het te betalen capaciteitstarief. De maandpiek komt overeen met het hoogste kwartiervermogen – ofwel het gemiddelde vermogen op kwartierbasis – dat u in een maand heeft gebruikt, niet met het hoogste ogenblikkelijke vermogen. Het vermogen dat op een toestel staat, geeft hierdoor geen volledig beeld van de impact van dat toestel op het te betalen capaciteitstarief. Ook de duur waarover dit vermogen wordt gevraagd en het verloop van de cyclus van het toestel spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld:

  • Het gebruik van een waterkoker met een vermogen van 2 kW verhoogt het gemeten kwartiervermogen niet met 2 kW. Door de kortstondige werking van het toestel (het water wordt in enkele minuten tot kooktemperatuur gebracht) zal de impact op de kwartierpiek eerder 0,25 à 0,3 kW bedragen.
  • Het gebruik van een oven met een vermogen van 4 kW verhoogt het gemeten kwartiervermogen niet met 4 kW. Door de modulerende werking (aan-/uitschakelen) van een oven éénmaal de gewenste temperatuur is bereikt, zal de impact op de kwartierpiek eerder 1 à 2 kW bedragen. 

Het heeft in ieder geval geen zin om het gebruik van ál uw toestellen te spreiden en hierdoor sterk aan comfort in te boeten. Bij de aanrekening van het capaciteitstarief wordt voor elke maandpiek namelijk een minimumwaarde van 2,5 kW in rekening genomen.

Over de impact van verschillende toestellen op het kwartiervermogen gaan we zeker nog verder informeren. Enkele eenvoudige vuistregels zullen voor de meeste gezinnen volstaan om hun netfactuur onder controle te houden. Net zoals u met een dag/-nachtteller vandaag stilstaat bij het moment waarop u de wasmachine en droogkast opzet, zal u in de toekomst mogelijk geen kookwas draaien op het moment dat u aan het koken bent.

Klopt het dat iedereen die een piekvermogen groter dan 3,15 kW veroorzaakt ‘meer’ zal betalen of ‘afgestraft’ zal worden?

Nee, dat klopt niet. We voeren een lineair capaciteitstarief in. Een gezin met een ‘gemiddelde maandpiek’ van 6 kW betaalt dus dubbel zoveel als een gezin met een ‘gemiddelde maandpiek’ van 3 kW. Wél voorzien we een ondergrens van 2,5 kW. Gezinnen die in bepaalde maanden geen verbruik hebben of een piek veroorzaken die lager is dan 2,5 kW, wordt toch een bedrag aangerekend dat overeenkomt met deze ondergrens. Hierdoor zal iedereen een minimale jaarlijkse bijdrage betalen in de netkosten . Dit heeft vooral een impact op netgebruikers met een heel beperkt of occasioneel verbruik (bijvoorbeeld tweedeverblijvers of kotstudenten).

Het vermogen van 3,15 kW kwam volgens onze initiële steekproefgegevens overeen met het piekvermogen van een gemiddeld gezin met de gebruikelijke huishoudelijke toestellen. Aan de hand van extra gegevens uit de digitale meters zullen we onze inschattingen in 2021 herbekijken en bijstellen waar nodig.

Wat verstaan we onder gezinnen en kmo's?

Onder gezinnen en kmo’s verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet.

Hoe kan ik besparen op het deel distributienettarieven (capaciteitstarief) van mijn elektriciteitsfactuur?

Regelmatige informatie over uw voorbije maandpieken – via uw energieleverancier, het energieportaal van  Fluvius  en/of de gebruikerspoort van uw  digitale meter  – kan u helpen om snel voeling te krijgen met uw capaciteitsgebruik. Na één of meerdere hoge maandpieken, kan u door aanpassing van uw gedrag mogelijk uw jaarlijks te betalen capaciteitstarief nog bijsturen. Het capaciteitstarief wordt namelijk aangerekend op basis van uw ‘gemiddelde maandpiek’. Bij de berekening ervan zullen uw 12 laatste maandpieken in rekening worden genomen zodat elke maandpiek maar voor 1/12de effect heeft op het jaarlijks totaalbedrag.

Zo zal u mogelijk kunnen besparen door het gebruik van bepaalde toestellen meer te spreiden in de tijd.