Hoge pieken vermijden

Wie spreidt, betaalt minder

In 2022 voeren we een capaciteitstarief in. Een deel van de distributienettarieven wordt vanaf dan aangerekend op basis van capaciteit (kW) en niet langer op basis van uw afname van het net (kWh). Omdat de digitale meter  vermogenspieken kan registreren, kan deze aanrekening gebeuren op basis van uw werkelijk piekgebruik.   

Door het net efficiënt te gaan gebruiken kan u uw factuur zelf in handen nemen en de distributienettarieven op uw factuur verlagen. Het komt erop aan om – voor zover mogelijk – hoge pieken te vermijden. Dit kan door het verbruik van elektrische toestellen met een hoog vermogen meer te spreiden. Zo kunnen klanten met een elektrische wagen bijvoorbeeld besparen door hun batterij niet zo snel als mogelijk aan vol vermogen op te laden, tenzij ze zonnepanelen hebben en de zon schijnt, maar het laden meer te spreiden. Toepassingen aangesloten op de gebruikerspoort van de digitale meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om uw capaciteitsgebruik automatisch te beheren en het spreiden te optimaliseren.  

Voor de meeste gezinnen zullen enkele eenvoudige vuistregels volstaan om hun factuur onder controle te houden. Net zoals u met een dag-/nachtteller vandaag stilstaat bij het moment waarop u de wasmachine en droogkast opzet, zal u in de toekomst mogelijk geen kookwas draaien op het moment dat u aan het koken bent. Het heeft geen zin en het is zeker niet de bedoeling om het gebruik van ál uw toestellen te spreiden en hierdoor sterk aan comfort in te boeten.  

Over het capaciteitstarief gaan we in de loop van 2021 nog uitgebreid informeren.