Hoe verhandelen?

Kopen en verkopen van steuncertificaten en garanties van oorsprong (GO's) gebeurt bilateraal. De handelende partijen moeten elkaar zelf vinden, onderling een prijs afspreken en contractuele afspraken maken.

Om u hierbij te helpen vindt u op onze website contactgegevens van partijen die interesse hebben in het (ver-)kopen van certificaten, en statistieken over onder andere de gemiddelde marktprijs van de voorbije maanden.

Het registreren van de transactie en het overdragen van de certificaten gebeurt vervolgens in het VREG-platform. Een handleiding hierbij kan u vinden op www.vreg.be/nl/handleiding-vreg-platform.